Stowarzyszenie Artystyczne
HORIZON
ul. św. Tomasza 22
31-027 Kraków
tel. 12 444 75 95
fax 12 444 70 48
horizon@horizon.art.pl


Strona g³ówna
O Stowarzyszeniu
Przegl¬Īd dzia¬≥alno¬∂ci
Horizon Ensemble
Kamerata Krakowska
Podstrony archiwalne
Nasza galeria zdjêæ
Wspó³praca
BACEWICZ NOC¬°
MUZYKALIA ¬£A√ĎCUCKIE
MARCELLO DI CAPUA
HORIZON EDITION
KRAK√ďW TO MY

Horizon Edition

Horizon Edition

Wydawnictwo nutowe

(projekt zainicjowany w 2014 r.)

MUSIC FROM THE ¬£A√ĎCUT CASTLE LIBRARY

www.zamek-lancut.pl/muzykalia

www.de.zamek-lancut.pl/muzykalia

www.en.zamek-lancut.pl/muzykalia

Józef Elsner

Deux Polonaises à grand orchestre
compos√©es d’après l’ouverture de l’op√©ra Lodoïska de Kreutzer
et la marche de l’op√©ra Les Deux Journ√©es de Cherubini

Dwa polonezy na wielk¬Ī orkiestr√™
na temat uwertury do opery Lodoïska Rodolphe’a Kreutzera
i marsza z opery Woziwoda Luigiego Cherubiniego

Partytura, edycja ¬ľr√≥d¬≥owo-krytyczna; wyda¬≥ Miros¬≥aw P¬≥oski
T¬≥umaczenie angielskie przedmowy: Maksymilian Kapela√Īski
Music from the ¬£a√Īcut Castle Library
Horizon Edition, Kraków 2014
ISMN 979-0-9020113-0-3

Podzi√™kowania dla Dyrektora Muzeum-Zamku w ¬£a√Īcucie Pana Wita Karola Wojtowicza oraz zespo¬≥u pracownik√≥w Biblioteki za ¬Ņyczliwe udost√™pnienie ¬ľr√≥d¬≥a

Publikacja dofinansowana przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiello√Īskiego

© Copyright by Stowarzyszenie Artystyczne Horizon, Krak√≥w 2014

© Copyright by Muzeum-Zamek w ¬£a√Īcucie 2014

© Copyright by Miros¬≥aw P¬≥oski 2014

Edycja limitowana

Materia³ orkiestrowy dostêpny oddzielnie

Zobacz fragment tekstu nutowego (pdf)

Pos³uchaj fragmentów utworów: Nr 1, Nr 2


Partytura do nabycia w ksi√™garni muzycznej KURANT w Krakowie. 


Józef Elsner

Deux Polonaises à grand orchestre
compos√©es d’après l’ouverture de l’op√©ra Lodoïska de Kreutzer
et la marche de l’op√©ra Les Deux Journ√©es de Cherubini

Dwa polonezy na wielk¬Ī orkiestr√™
na temat uwertury do opery Lodoïska Rodolphe’a Kreutzera
i marsza z opery Woziwoda Luigiego Cherubiniego

materia¬≥ orkiestrowy na podstawie edycji ¬ľr√≥d¬≥owo-krytycznej wyda¬≥ Miros¬≥aw P¬≥oski

obsada: 2222-2200-timp-vl.princ.-archi

Music from the ¬£a√Īcut Castle Library
Horizon Edition, Kraków 2015
ISMN 979-0-9020113-1-0

© Copyright by Stowarzyszenie Artystyczne Horizon, Krak√≥w 2015

© Copyright by Muzeum-Zamek w ¬£a√Īcucie 2015

© Copyright by Miros¬≥aw P¬≥oski 2015

 

Materia³ orkiestrowy do nabycia w ksiêgarni muzycznej KURANT w Krakowie.

DO G√ďRY

 
© Horizon Art Society 2008-2017